DESPRE NOI


Titlu proiect: START UP 4 U
Cod contract: POSDRU/176/3.1/S/149612
Beneficiar: ASOCIAŢIA “SOCIETATEA NAŢIONALĂ SPIRU HARET
                    PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ”
Parteneri: MONDO CONSULTANŢĂ,
CENTRUL TINERILOR ROMI “AMARO SUNO”,
B
EST INVEST.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Prezentarea Parteneriatului


OBIECTIVUL GENERAL

       Obiectivul general al proiectului este furnizarea de programe de formare profesională și activități integrate în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale pentru îmbunătățirea performanței și crearea de noi afaceri în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov.
Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriale şi la optimizarea abilităților membrilor grupului țintă de a identifica în mod realist și de a aplica în practică idei de afaceri generând efecte pozitive pe termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul antreprenoriatului pentru 400 de persoane cu vârsta peste 18 ani.

OBIECTIVE SPECIFICE

       Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
      OS 1. Dezvoltarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială prin acțiuni de promovare a activităților și rezultatelor proiectului;
      OS 2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de formare profesională și activități integrate;
OS 3.
Stimularea ocupării pe cont propriu prin furnizarea de servicii de sprijin și asistență pentru înființarea și dezvoltarea de noi afaceri;
      OS 4. Înființarea și dezvoltarea de întreprinderi START UP.

ÎNCADRAREA OBIECTIVULUI PROIECTULUI ÎN CADRUL OBIECTIVULUI GENERAL AFERENT AXEI PRIORITARE 3

      Obiectivul general aferent axei prioritare 3 Creşterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor va fi atins prin:
      furnizarea de servicii integrate: consiliere profesională, sprijin pentru iniţierea afacerilor, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu (400 persoane);
      formare profesională pentru dobândirea de competențe și cunoștințe antreprenoriale necesare inițierii și dezvoltării de afaceri (400 persoane);
      organizarea unei competiţii de idei de afaceri care va fi deschisă si publicului larg, nu doar persoanelor din grupul țintă;
      inițierea a 50 de idei de afaceri noi cu 2 angajați, din care 20 de idei (50% din planurile de afaceri dezvoltate de grupul țintă) vor fi dezvoltate de persoane din grupul țintă care aparțin categoriei de vârstă 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior;
      crearea a 100 locuri de munca noi care vor fi menținute cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului;
      se vor dezvolta în decursul implementării proiectului 2 Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri deja existente și se vor înființa 2 Centre antreprenoriale noi de sprijin pentru inițierea afacerilor în regiunile de implementare a proiectului.

ÎNCADRAREA OBIECTIVULUI PROIECTULUI ÎN CADRUL OBIECTIVULUI GENERAL AL DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENȚIE 3.1

       Obiectivul general al domeniului major de intervenție 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale va fi atins prin:
      înființarea şi dezvoltarea durabilă a 50 afaceri în județele din cele două regiuni de implementare, din care 20 vor fi dezvoltate de persoane din grupul țintă care aparțin categoriei de vârstă 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior;
crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă, câte cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată;
      dezvoltarea în decursul implementării proiectului a 2 Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri deja existente și înființarea a 2 noi Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri pentru inițierea afacerilor în regiunile de implementare a proiectului;
      promovarea conceptului de antreprenoriat de tip start up prin diseminarea rezultatelor și a indicatorilor atinși în proiect.

      Obiectivul general al POSDRU se reflectă în obiectivul general al proiectului prin: formare profesională și dobândire de competențe antreprenoriale (400 persoane), activități integrate si Centre de sprijin pentru afaceri (400 persoane).

      Toate aceste măsuri contribuie la îmbunătățirea performanțelor profesionale ale membrilor grupului țintă, vizând creșterea competitivității și dezvoltarea de competențe antreprenoriale necesare inițierii și asigurării sustenabilității noilor afaceri.

 UNDE SE IMPLEMENTEAZA PROIECTUL?

       Proiectul este implementat în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov și se desfășoară pe o perioadă de 10 luni.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.195.887,50 lei, din care: 163.917,75 lei contribuția Beneficiarului și 8.031.969,75 lei asistență financiară nerambursabilă.

 REZULTATE ANTICIPATE:

  • 400 de membrii ai grupului țintă vor intra într-un program de formare profesională pentru dobândirea de competențe și cunoștințe antreprenoriale necesare dezvoltării unei afaceri, cu certificare ANC;
  • 400 de membrii ai grupului țintă consiliați și sprijiniți în vederea inițierii unei afaceri;
  • 50 de idei de afaceri selectate, subvenţionte în cuantum de maxim 25.000 euro;
  • crearea a cel puțin 100 de locuri de muncă (cel puțin 2 pentru fiecare afacere inițiată și dezvoltată);
  • dezvoltarea a 2 Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri deja existente și înființarea a 2 noi Centre anteprenoriale de sprijin pentru afaceri pentru inițierea afacerilor în regiunile de implementare a proiectului;
  • promovarea conceptului de antreprenoriat de tip START UP prin diseminarea rezultatelor și a indicatorilor atinși în proiect.