ACTIVITATEA 2

BENEFICIAR

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A2. Informare si publicitate – (L1-L10, S+P1+P2+P3)- activitate transversala care se va realiza cu respectarea Manualului de identitate vizuala si care are ca obiectiv mediatizarea acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului si a sesiunilor de formare profesionala. Activitatea se va desfășura continuu pe baza unui Plan de comunicare și informare (inclusiv către grupul țintă), prin comunicate de presa si anunțuri în presa locala, pe site-ul web al proiectului și pe site-urile partenerilor și al Solicitantului.

Activitatea A2 cuprinde următoarele subactivități:
SA2.1. Realizare și diseminare materiale promoționale (L1-L10). În cadrul acestei subactivitățăți se vor concepe și distribuii materiale informative privitoare la activitățile proiectului și materiale promoționale cu privire la indicatorii proiectului.
SA2.2. Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului (L1-L10). În cadrul acestei subactivitățăți se va înființa un portal de informare interactiv cu rolul de a dezvolta cultura antreprenorială a membrilor grupului țintă.
SA2.3. Conferința de lansare (L1) – organizarea unei conferințe de lansare a proiectului cu 100 participanți, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți mass-media.
SA2.4. Conferințe regionale, intermediare (L7-L8) – se vor desfășura în cele 2 regiuni de dezvoltare cu participarea a unui număr de 100 persoane/confonferință, reprezentanți ai autorităților locale, agenți economici relevanți din regiune, reprezentanți mass-media, membrii grupului țintă. Se vor prezenta rezultatele din urma procesului de selecție a participanților, precum și rezultatele atinse în cadrul proiectului până în luna respectivă.
SA2.5. Conferința finală (L10) – cu rol de diseminare a bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului, cu 100 participanți, în cadrul căreia se vor disemina rezultatele implementarii proiectului.

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A2. Activitatea transversală de informare şi publicitate
– prin participarea la organizarea evenimentelor cu caracter de informare şi a celor cu caracter de diseminare (conferinţele de lansare, finală şi intermediare, diseminare de materiale informative, promovarea activităţilor proiectului pe site-ul propriu etc.);

PARTENERUL 2

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A2. Informare și publicitate:
SA2.1. Realizare și diseminare materiale promoționale;
SA2.2. Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului;
SA2.3. Conferință de lansare;
SA2.4. Conferințe regionale, intermediare;
SA2.5. Conferință încheiere.

PARTENERUL 3

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A2. Informare şi publicitate:
SA2.2. Înfiinţare şi administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului;
SA2.3. Conferinţă de lansare;
SA2.4. Conferinţe regionale, intermediare;
SA2.5. Conferinţă închidere.