ACTIVITATEA 3

BENEFICIAR

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A.3. Formare profesională și dobândire de competențe antreprenoriale (L1-L4; S+P1+P3) – prin intermediul acestei activități, grupul țintă va fi instruit în vederea obținerii de competente antreprenoriale cu scopul de a iniția și dezvolta start-up-uri.

Activitatea A3 cuprinde urmatoarele subactivități:
SA3.1. Elaborare curriculă și pachet formativ și obținere autorizații A.N.C. (L1; S+P1)- Responsabili cu activitatea A3 vor elabora curricula și pachetul formativ aferent cursului Competențe antreprenoriale (planuri didactice și programa de pregătire, suportul de curs, fise de lucru și documentare, fișe de aplicații practice și jocuri de rol, studii de caz, baterii de teste de evaluare intermediară și finală) și vor obține autorizațiile de organizare a cursului de perfecționare Competențe antreprenoriale.
SA3.2. Derulare cursuri Competente Antreprenoriale (L2-L4; S+P1) – se vor organiza câte 10 grupe a câte 20 cursanți pentru fiecare regiune de dezvoltare, cursul are o durata de 60 de ore și cuprinde 5 module:

  1. Utilizarea sistemelor informatice în business (TIC);
  2. Management Organizațional și Resurse Umane;
  3. Comunicare, Negociere în afaceri și Elemente de marketing;
  4. Management financiar și Elaborare Plan Afaceri;
  5. Managementul mediului și dezvoltării durabile.

Fiecare modul va avea o durata de 12 ore (două zile x 6 ore, în weekend).

    SA3.3. Evaluare cursanți, eliberare Certificate absolvire și acordare stimulente (L4, S+P1)- cursanții vor fi evaluați de către o comisie de examinare formată din câte 2 membrii ANC și 1 membru al furnizorului de formare.
În cadrul acestei subactivități se vor acorda certificatele de absolvire, subvenții pentru toți cei 400 de cursanți și 60 de premii pentru cei mai merituoși participanți la formarea profesională, conform metodologiilor de acordare elaborate și aplicate de cei 2 Parteneri responsabili cu formarea profesională.
SA3.4. Concurs pentru selecție Planuri de Afaceri (L4; S +P3) – partenerii implicați în implementarea proiectului vor elabora o Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de idei de afaceri, stabilind criteriile de selecție a celor 50 de idei de afaceri ce urmează a fi finanțate în cadrul proiectului.

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A3. Formare profesională şi dobândire de competenţe antreprenoriale
– elaborarea materialelor adiacente formării, derularea propriu-zisă a cursurilor, certificarea participanţilor şi organizarea concursului de idei de afaceri;

PARTENERUL 3

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A3. Formarea profesională şi dobândirea de competențe antreprenoriale:
SA3.4. Concurs pentru Selecție Planuri de Afaceri – în vederea selectării planurilor de afaceri ce vor primi subvenția pentru înființare de întreprinderi, Partenerul 3 va participa în Comisia de evaluare.

Descarca aici Competente Antreprenoriale suport de curs arhivat.