ACTIVITATEA 4

BENEFICIAR

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A4. Activități integrate și Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (L2-L10; S+P1+P2+P3) – cuprinde următoarele subactivități:
SA4.1. Înfiintare și dezvoltare Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (L2-L10; S) – se va înființa un centru în regiunea București-Ilfov și un centru în regiunea Sud-Vest Oltenia și se va dezvolta câte un centru în cele 2 regiuni de implementare.
SA4.2. Activități consiliere (L2-L10; S+P1+P2+P3) – se vor organiza sesiuni de consiliere individuală și de grup pentru cei 400 de membri ai grupului țintă.
SA4.3. Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri (L2-L4; S+P1+P3).
SA4.4. Asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor (L5-L10; S+P1+P3).

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A4. Activităţi integrate şi Centre de sprijin pentru afaceri
– prin implicarea în activitatea de consiliere a grupului ţintă şi acordarea de consultanţă şi sprijin pentru iniţierea de afaceri şi asigurarea de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor;

PARTENERUL 2

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
SA4.2 Activități de consiliere.

PARTENERUL 3

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
SA4.2. Activități consiliere;
SA4.3. Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri;
SA4.4. Asistență şi post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor.