ACTIVITATEA 5

BENEFICIAR

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START-UP (L4-L10; S+P1+P2+P3) – cuprinde următoarele subactivități:
SA5.1. Înființare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare (L4-L6; S+P1+P2+P3) – se vor infiinta 50 de firme noi, minim 2/județ, creându-se minim 100 de noi locuri de muncă.
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create (L5-L10; S+P1+P2+P3) – se vor dezvolta cele 50 de întreprinderi nou create prin elaborarea și aplicarea de planuri de dezvoltare business și planuri de marketing.

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP
– va coordona această activitate pe regiunea Bucureşti – Ilfov, în vederea înfiinţării şi dezvoltării a minim 25 (50% din total) de noi afaceri finanţate prin proiect.

PARTENERUL 2

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP:
SA5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare;
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create.

PARTENERUL 3

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP:
SA5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare;
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create.