PREZENTARE


Asociația „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
a fost înființată în anul 2007 ca organizație non-guvernamentală și non-profit, respectiv persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial având drept fondatori: o fundație (Fundația „România de Mâine”), o universitate privată acreditată (Universitatea Spiru Haret) și o societate comercială cu activitate în domeniul mass media (S.C. Mass Media S.R.L.).

Misiune

     Misiunea Asociației „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură” se exprimă pe trei direcţii esenţiale: didactică, cercetare ştiinţifică şi socio-culturală, pornind de la o serie de principii, printre care:

  • afirmarea rolului decisiv al educației, științei și culturii, ca factori esențiali ai progresului României;
  • conviețuirea armonioasă și toleranța cu alte credințe sau culte religioase;
  • respectul neabătut al dreptului la identitate etnică, lingvistică și culturală a tuturor cetățenilor;
  • recunoașterea și afirmarea rolului femeilor în societate.

    Asociația „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, alături de celelalte structuri instituţionale fondatoare, urmăreşte permanent dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii.

Rol în proiect

     În cadrul proiectului „START UP 4 U”, Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură” este Beneficiar şi va implementa acest proiect în parteneriat cu S.C. Mondo Consultanţă (Partener 1), alături de Centrul Tinerilor Romi Amaro Suno (Partener 2) şi Open Professional Consult (Partener 3).