PREZENTARE

     Partener1

S.C. Mondo Consultanţă S.R.L. este o societate cu capital privat, înfiinţată în 2003, care desfăşoară activităţi de training, formare profesională continuă şi consultanță în diverse domenii.

 Principalele activități

 • activitate pedagogică şi susţinere de traning-uri, cursuri şi programe de formare profesională;
 • consultanţă pentru obţinerea licenţelor de fabricaţie şi a autorizaţiilor specifice sectorului alimentar;
 • consultanţă şi asistenţă pentru implementarea şi certificarea sistemului HACCP în conformitate cu Standardul ISO 22000;
 • activitate educaţională şi elaborare de materiale suport pentru cursuri, programe de specializare, perfecţionare şi formare managerială în scopul dezvoltării unei cariere în diferite domenii de activitate;
 • organizarea de activităţi transversale şi de susţinere pentru etapa de formare: orientare şi consiliere, asistenţă la încadrarea în muncă, organizarea de team building-uri, întâlniri, seminarii, workshop-uri şi evenimente;
 • concepere şi elaborare lucrări de specialitate în domeniile turism, producţie/artă culinară, nutriţie/alimentaţie sănătoasă;
 • evaluarea competenţelor personalului, conform standardelor profesionale cerute de piaţă, ca suport de monitorizare a rezultatelor de formare;
 • evaluarea personalului de specialitate/managerial pentru firme locale sau în colaborare cu firme din domeniul formării profesionale;
 • consultanţă în analiza şi prognoza organizaţională în funcţie de obiectivele de dezvoltare a resurselor umane;
 • consultanţă şi asistenţă în planificarea strategică şi operativă ca suport al activităţii de producţie culinară a firmelor din domeniul hotelier şi al turismului;
 • asistenţă şi consultanţă în scopul susţinerii proceselor de dezvoltare organizaţională a firmelor din domeniul hotelier şi producţiei culinare;
 • consultanţă şi asistenţă în reorganizarea firmelor şi în dezvoltarea lor conform cerinţelor reale ale pieţei pe baza unei gestionări eficiente ale activităţilor comerciale;
 • scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 • consultanţă în domeniul scrierii de proiecte finanţate prin programul START 2014.