PREZENTARE

    apdrp

Asociaţia pentru Dezvoltare Regională şi Parteneriat (APDRP)  este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată în anul 2005 în Craiova, care promovează respectul pentru valorile şi interesele civile ale romilor. Principalele direcţii de acţiune vizează: combaterea discriminării, incluziunea socială, combaterea abandonului şcolar, asistenţă socială şi educatională, facilitarea accesului persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii, dezvoltare comunitară, dialogul intercultural, promovarea culturii şi tradiţiei rome.

Misiune

      De la înfiinţarea sa, APDRP a dezvoltat relaţii de durată cu comunităţile de romi şi ONG-uri rome, cu autorităţile publice din întreaga ţară şi instituţiile guvernamentale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile – relaţii susţinute printr-o comunicare strânsă, transparenţă şi advocacy.

    APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat militează pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor aflate în risc de excluziune socială (în special cetăţeni români de etnie romă). Organizaţia are o vastă experienţă în elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe adresate persoanelor dezavantajate şi comunităţilor în dificultate, în realizarea de analize/studii/cercetări pe care organizaţia le foloseşte pentru atingerea obiectivelor, în realizarea şi implementarea de campanii publice de informare, educare şi conştientizare, în livrarea sesiunilor de formare a adulţilor, precum şi în activităţi de orientare şi consiliere profesională adresate persoanelor dezavantajate aflate în căutarea unui loc de muncă.

Sumar acţiuni principale

  • Testează-ţi sănătatea civică – Rasismometrul la Craiova – eveniment organizat de APDRP în parteneriat cu organizaţia Romani Criss şi cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Romi, în cadrul campaniei anti-discriminare desfăşurată la nivel national;
  • Lansarea volumului de versuri „Şoaptele mâinii drepte”, autor Marian Ghiţă (preşedintele asociației), în cadrul Campaniei pentru Diversitate Culturală;
  • ARTĂ FĂRĂ CULOARE – eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Craiova şi Agenţiei Naţionale pentru Romi;
  • Festivalul multi-arte ROMA FEST, iniţiat de APDRP a avut ca obiectiv valorificarea patrimoniului cultural rom şi crearea unui context pentru dialog intercultural. Activităţile festivalului au cuprins lansări de carte, vernisaje de artă fotografică şi pictură, spectacole de teatru şi de muzică romani;
  • PHRALIPEN – Campanie de conştientizare şi suport pentru 9 comunităţi de romi din Municipiul Craiova, în vederea combaterii discriminării şi inegalităţii pe piaţa muncii, realizată în parteneriat cu Asociaţia „Mereu pentru Europa” şi Patronatul Regional Oltenia;
  • Lansarea volumului de versuri „Durematica”, autor Marian Ghiţă în cadrul Campaniei ARTĂ FĂRĂ CULOARE, volum de poezie câştigător al proiectului editorial lansat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin Centrul Naţional de Cultură al Romilor „Romano Kher” (ediţie bilingvă română – romani);
  • Partener în cadrul proiectului strategic „Educaţia, şansa noastră pentru viitor!” POSDRU/91/2.2/S/62447, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Rol în proiect

    În cadrul proiectului „START UP 4 U” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”, APDRP – Asociația pentru Dezvoltare Regională și Parteneriat este Partener 2, alături de Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură” (Solicitant), Mondo Consultanţă (Partener 1) şi Fair Best Invest (Partener 3). Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Managementul proiectului:
A1.1. Management operational;
A1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
A1.3. Achiziții publice.

 A2. Informare și publicitate:
A2.1. Realizare și diseminare materiale promoționale;
A2.2. Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului;
A2.3. Conferință de lansare;
A2.4. Conferințe regionale, intermediare;
A2.5. Conferință încheiere.

A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
A4.2 Activități de consiliere.

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP:
A5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare;
A5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create.

Date de contact:

Marian GHIŢĂ, Preşedinte
Telefon: 0351 417 200 / 0744 431 551
Email: office@adrp.ro ; marianghita@adrp.ro ; apdrp@yahoo.com
Website: www.adrp.ro
Sediu social: Str. Nicolae Titulescu 19, Craiova, judeţul Dolj
Punct de lucru: Strada Nicolae Romanescu 23, Craiova, județul Dolj