PREZENTARE

    fair

 Fair Best Invest SRL, societate privata infiintata in 2005, ofera solutii integrate consultanta pentru afaceri si management si training, asigurand pentru partenerii sai transpunerea strategiilor de afaceri in rezultate concrete prin intermediul celei mai importante resurse a oricarei organizatii, oamenii.

FAIR Best Invest  este furnizor de formare profesionala in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000, acreditat ANC pentru cursuri de perfectionare/specializare profesionala (Manager de proiect, Competente antreprenoriale, Asistent Manager, Administrator credite, Maseur).

In cadrul programelor de instruire al adultilor sunt folosite metodologii optime pentru dezvoltarea abilitatilor si competentelor, formarea atitudinilor si optimizarea cunostiintelor, modul de instruire fiind adaptat pentru fiecare organizatie in parte, in functie de specificul activitatii si nivelul de intelegere al cursantilor.

In anul 2008, FAIR a derulat cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cofinatare PHARE 2005, in cadrul programului de Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane- Măsuri Active Pentru Ocupare, doua proiecte de instruire in regiunile de dezvoltare Centru si Nord-Vest.

Activitatea societatii este desfasurata de consultanti si traineri calificati in tara si in stainatate. Expertii fondatori ai societatii activeaza de 20 de ani in domeniul consultantei, acumuland o solida experienta in sprijinirea societatilor comerciale in vederea asigurarii succesului acestora pe o piata concurentiala la nivel national si european, detinand o vasta experienta concretizata in derularea a numeroase proiecte finantate din fonduri ale UNDP, Bancii Mondiale, Programelor de pre-aderare PHARE si SAPARD, British Council, BIRD, Swedish International Development Agency, fonduri structurale – POR, POSCCE, PNDR, POP, POSDRU si granturi SEE si Norvegiene.

 Activitatea de consultanta pentru afaceri si management desfasurata in cadrul firmei vizeaza intocmirea documentatiei pentru: investitii noi/dezvoltare si modernizare (studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, cereri de finantare, etc), analiza diagnostic a companiei (analiza rezultatelor şi performanţelor economice, diagnosticul financiar al firmei, analiza deciziei de investire), elaborarea mixului de marketing (strategii de pret, analiza comportamentului pe piata al produselor sau serviciilor, studii privind distributia sau plasarea, studii privind promovarea produselor sau serviciilor), activitati care vizeaza obtinerea de finantari pentru entitatile economice. Consultantii societatii se adapteaza cerintelor clientilor si identifica oportunitatile de obtinere de finantari din surse interne si externe.

Pentru optimizarea sanselor de accesare a fondurilor europene, consultantii asigura servicii de:

  • Asistenta in elaborare si conceperea documentatiei de finantare, urmarindu-se urmatoarele etape: identificarea obiectivelor, justificarea necesitatii, detalierea actiunilor specifice necesare pentru derularea acesteia, respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finantator;
  • Mentinerea legaturii cu Autoritatea Contractanta pana la primirea acceptului de finantare si semnarea contractului;
  • Asistenta de specialitate pe parcursul implementarii proiectului (management proiect, achizitii/solutionare contestatii etc);
  • De asemenea, pentru clientii care solicita cofinantare prin credit bancar, gratie colaborarii pe termen lung cu companii bancare si nebancare, putem facilita obtinerea creditelor in conditii avantajoase prin negocierea de rate mai mici ale dobazilor si perioade de gratie mai mari.

Portofoliu:

Inca din 2007, grupul nostru de firme a elaborat si implementat impreuna cu clientii nostri, mai mult de 100 de proiecte pentru IMM-uri, autoritati locale, cu valoare intre 200.000 si 1.800.000 euro finantate prin POR, POSCCE, FEADR, Programe de Cooperare Teritoriala Transfrontaliera, POIM.

 Activitatea de instruire (training) are ca obiectiv formarea profesionala sau cresterea competentelor pentru a veni in sprijinul autoangajarii, al angajatilor, al angajatorilor, contribuind semnificativ la cresterea peformantelor organizationale si individuale. Formatorii, angajati ai societatii FAIR BEST INVEST SRL detin o mare experienta in activitatea de formare, in special in managementul afacerilor si in consultanta Ca urmare, prin activitatea de formare, societatea doreste sa promoveze cresterea performantelor sectorului privat avand in vedere dezvoltarea competentelor antreprenoriale si a abilitatilor manageriale, precum si valorificarea diverselor oportunitati de finantare de catre persoanele capabile sa dezvolte o activitate economica, dar care nu au cunostintele si informatiile necesare, persoane aflate in special in medii defavorizate sau in zone rurale.

Astfel, FAIR BEST INVEST SRL urmareste perfectionarea si specializarea profesionala in perspectiva schimbarilor permanente de pe piata muncii, a necesitatii completarii cunostintelor si dobandirii de noi competente.

Date de contact:

Bucuresti, str. Ing. Teodoru D. Nr. 41, telefon 0213124216, fax: 02113124215, email: office@fair.ro